حضور زنان در ورزشگاه آزادی شایعه است؛ خانم‌ها بلیت بازی با سوریه را نخرند

کمالوندی:بازدید آژانس‌انرژی‌اتمی از اماکن نظامی ایران داستان‌سرایی استبلیت‌فروشی بازی تیم‌های ملی ایران و سوریه آغاز شده است. کمالوندی:بازدید آژانس‌انرژی‌اتمی از

1 2