شهرداری تهران: با دستور فرماندار پایتخت، کودکان کار را از جمع آوری کردیم/ قول مولاوردی

یلدیریم: ایران، روسیه و ترکیه به دنبال ایجاد منطقه کاهش تنش جدید هستند
نماینده شهرداری تهران اعلام کرد با دستور فرماندار تهران، جمع آوری کودکان کار از خیابانها را در دستور کار قرار داده است. تاکنون 352 کودک توسط شهرداری تهران دستگیر شده است.

یلدیریم: ایران، روسیه و ترکیه به دنبال ایجاد منطقه کاهش تنش جدید هستند